Охарактеризуйте реалізацію функції контролю на досліджуваному підприємстві, заповнивши подану нижче таблицю.

Господарська операція Види контролю Особливості та завдання контролю Суб»єкт контролю Об»єкт контролю
Забезпечення якості готових виробів Попередній контроль Перевірка якості запчастин; визначення ступеня готовності обладнання до реалізації якісного виробничого процесу; оцінка рівня кваліфікації робітників та майстрів цеху Майстри цехів; заступник директора з виробництва: начальник відділу системи якості Запчастини: обладнання; технологічні схеми виробництва; обладнання; персонал
Поточний контроль Перевірка якості роботи. Працівник якй відповідає за якість роботи. Автомобілі, запчастини
Кінцевий контроль Огляд і прийняття робои Працівник , який виконував всю дану роботу. Автомобілі, запчастини
Випробовування Перевірка на справнять готової машини, якщо був ремонт Бригадир бригади. Автомобілі, запчастини

Тема 9. Управління групами

Визначити особливості груп працівників на підприємстві.

Характеристика груп працівників Види формальних груп Види неформальних груп
Станція технічного обслуговування Салан продажу автомобілів Клуб любителів автомобілів
1. Склад Інженери, електромеханіки Менеджери з продажу автомобів Чоловіки віком від 25 – 55 років
2. Чисельність 27 осіб 11осіб 36 осіб
3. Причини виникнення Виробнича необхідність Виробнича необхідність Потреба у спілкуванні
4. Чинники впливу Начальник Цеху; начальник дільниці Начальник Цеху; начальник дільниці Неформальний лідер
5. Мета функціонування Забезпечення роботи обладнання Забезпечення безперебійної роботи Задоволення соціальних потреб учасників групи
6.особливості управління групою Грошові винагороди; влада Грошові винагороди; просування по службі Персональний вплив
7.Стадія розвитку групи 4 стадія-найвищої працездатності і продуктивності 4 стадія-найвищої працездатності і продуктивності 3 стадія – забезпечення згуртованості членів групиТема 10. Керівництво і лідерство

Оцінити ступінь використання різних форм влади на досліджуваному підприємстві за 10-ти бальною шкалою.

Форми влади Ступінь використання форми влади менеджерами різних рівнів управління
Заступник генерального дикертора по торгівлі Начальник цеху Менеджер з реклами і продажу
Примусу
Винагороди
Законнна
Еталонна
Експертна
Заснована на участі
Інформаційна

0384067551463723.html
0384113351116160.html
    PR.RU™