Вінницькій області в період з 1990 по 2007 роки

Україні (брутто) в режимні дні 2007 року


Стислий аналіз динаміки споживання електричної енергії в період з 1990 р. по 2007 р. та структури споживання електричної енергії по основних групах споживачів та галузях промисловості

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2.1.1. Динаміка споживання електричної енергії (Нетто) по Вінницькій області в період з 1990 по 2007 роки характеризується наступними показниками.

Споживання електричної енергії за 1990 рік (рік найбільшого електроспоживання по Україні, який приймається за базовий) склало 3984,0 млн.кВтг (рис. 2.1).

В період з 1991 по 2003 роки включно спостерігалася тенденція щорічного зниження електроспоживання по відношенню до попереднього року.

Найменше електроспоживання зафіксовано у 2003 році – 1999,8 млн.кВтг, що нижче електроспоживання у базовому (1990 році) на 1984,2 млн.кВтг або на 49,8%.

Починаючи з 2004 року спостерігається поступове збільшення споживання електричної енергії, яке у 2007 році досягло 63,3% від базового року – 2521,3 млн.кВтг. При цьому необхідно відмітити, що в цілому по Україні електроспоживання в 2007 році склало 65,4 % від базового року.

За останні п’ять років в Вінницькій області прирости електроспоживання до попереднього року складали:

- 2004 рік Вінницька область – 9,4%, Україна – 4,7%;

- 2006 рік Вінницька області – 10,5%, Україна – 4,0%;

- 2007 рік Вінницька область – 4,5%, Україна – 3,5% .

При цьому в 2003 та 2005 роках в Вінницькій області зафіксоване зниження електроспоживання відповідно на 4,6% та 0,3%, при збільшенні споживання електроенергії по Україні відповідно на 4,6% та 2,1%.

2.1.2. Структура споживання електричної енергії по Вінницькій області в період з 1990 по 2007 роки.

В 2007 році при загальному зниженні електроспоживання (Нетто) майже на 37% від базового 1990 року структура електроспоживання в розрізі груп споживачів та галузей промисловості зазнала суттєвих змін (табл. 2.1 та 2.2).

Так, у 2007 році у порівнянні з 1990 роком в загальному обсязі електроспоживання області зменшилась питома вага групи “Промисловість” – до 19,9% проти 35,0%, в основному за рахунок машинобудівної галузі – до 3,9% проти 15,2% та інших галузей промисловості. При цьому питома вага електроспоживання найбільш енергоємної галузі промисловості – харчової та переробної збільшилась до 9,6% проти 9,0%. Також значно зменшилась питома вага групи „Сільськогосподарські споживачі” – до 5,1% проти 18,5%.

Проте, значно збільшилась питома вага групи “Населення” – до 33,8% проти 17,6%, групи “Транспорт” до 23,9% проти 15,6% та групи “Комунально-побутові споживачі” – до 14,5 % проти 11,1%, тобто груп споживачів з суттєвою нерівномірністю споживання електричної енергії протягом доби, що в свою чергу ввпливає на нерівномірність споживання електичної енергії по Вінницькій області (рис.2.2).

Протягом останніх п’яти років (2003 – 2007 роки) питома вага основних груп споживачів змінювалась в межах:

Промисловість – 18,8% - 20,7%,

у тому числі харчова та переробна – 9,0% -9,6 %;

Транспорт – 21,1% - 24,2%;

Комунально-побутові споживачі – 12,5% - 14,7%;

Населення – 32,0% - 35,4%.

Зазначене свідчить, що в Вінницькій області збільшення електроспоживання подальшому буде відбуватися в першу чергу за рахунок перелічених груп споживачів.

Враховуючи динаміку приросту електроспоживання в Вінницькій області по основним групам споживачів та галузям промисловості за період 2003 – 2007 роки передбачається збереження тенденції подальшого зростання електроспоживання щорічно в середньому на 5,5%, з досягненням в 2010 р. споживання електроенергії в обсязі близько 3,0 млрд.кВтг, що складає близько 75% від базового року.


Рік
Нетто 3771,2 3689,3 3385,7 3148,3 2802,2 2798,7 2716,6 2575,0 2239,2 2019,3 2095,9 1999,8 2188,7 2181,8 2411,8 2521,3
питома вага від електроспоживання України (%) 1,8 1,9 1,8 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 1,8 1,6 1,7 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7
питома вага від електроспоживання базового (1990) року (%) 105,6 94,7 92,6 85,0 79,0 70,3 70,2 68,2 64,6 56,2 50,7 52,6 50,2 54,9 54,8 60,5 63,3

Рисунок 2.1. Динаміка споживання електричної енергії (Нетто) по

Вінницькій області в період з 1990 по 2007 роки


Таблиця2.1


0388834744241205.html
0388926405890152.html
    PR.RU™